گردو فرانکت

خرید نهال گردو فرانکت

نهال گردو فرانکت از ارقام دیرگل است و در برابر سرما بسیار مقاوم است. گردو فرانکت مغزی با کیفیت عالی و پوستی نازک دارد. گردو فرانکت باردهی متوسطی دارد و از آن به عنوان گرده افشان برای گردو چندلر استفاده می شود.