نهال بادام فرانیس

تومان50,000تومان100,000

بادام فرانیس متعلق به کشور فرانسه می باشد. این رقم بادام رقمی دیرگل می باشد و برای مناطقی که دارای سرمای دیررس بهاره می باشد مناسب است. این رقم بادام دارای 38% مغز می باشد. این رقم بادام دوقلوای ندارد. دارای پوست نازکی می باشد و برای گرده اغشانی آن از رقم سهند و شکوفه استفاده می شود. ما در مجموعه نهال انلاین برای نوع پایه بذری بادام فرانیس از بادام تلخ استفاده می کنیم و برای نوع پایه رویشی ان از پایه gn استفاده میکینم.

صاف

توضیحات تکمیلی

قیمت محصولات

بیشتر از بیست نهال, پنج تا بیست نهال, یک تا پنج نهال