نهال گیلاس تکدانه مشهد

تومان50,000تومان100,000

گیلاس تکدانه مشهد درختی پربار است. گیلاس تکدانه دارای پوستی قرمز تیره و گوشتی قرمز رنگ می باشد و بازارپسندی مناسبی دارد.

صاف

توضیحات

نام:گیلاس تکدانه مشهد
کشور تولیدکننده: ایران- مشهد
زمان گلدهی درخت:نیمه دوم فرودین
زمان برداشت میوه:اوایل تیرماه
عمر اقتصادی:۳۰سال
پایه نهال:آلبالو تلخ

توضیحات تکمیلی

قیمت محصولات

بیشتر از بیست نهال, پنج تا بیست نهال, یک تا پنج نهال