نهال زغال اخته

تومان80,000تومان160,000

صاف

توضیحات

نهال زغال اخته

**شرایط مناسب کاشت نهال زغال اخته:**

 

* **آب و هوا:** زغال اخته در مناطق معتدل و نیمه سردسیر رشد می کند. این درخت نیاز به زمستان های سرد با حداقل 100 روز سرمای زیر 7 درجه سانتیگراد دارد. زغال اخته در مناطق گرمسیری به خوبی رشد نمی کند.

* **نور:** زغال اخته به نور کامل خورشید نیاز دارد. حداقل 6 ساعت نور مستقیم خورشید در روز برای رشد و باردهی مناسب این درخت ضروری است.

* **خاک:** زغال اخته در انواع خاک ها رشد می کند، اما خاک های زهکشی شده و غنی از مواد آلی بهترین شرایط را برای رشد این درخت فراهم می کند. pH خاک باید بین 5 تا 6 باشد.

* **ارتفاع:** زغال اخته در ارتفاعات 100 تا 1400 متر از سطح دریا رشد می کند.

* **فاصله کاشت:** فاصله کاشت نهال های زغال اخته 2 تا 3 متر است.

 

**مراحل کاشت نهال زغال اخته:**

 

1. یک گودال به عمق و عرض 50 سانتی متر حفر کنید.

2. زهکشی مناسب را در گودال فراهم کنید.

3. خاک را با کود حیوانی پوسیده مخلوط کنید.

4. نهال را در گودال قرار دهید و خاک را اطراف آن متراکم کنید.

5. نهال را آبیاری کنید.

 

**مراقبت از نهال زغال اخته:**

 

* **آبیاری:** نهال های زغال اخته به آبیاری منظم نیاز دارند. در طول فصل رشد، نهال را هر هفته آبیاری کنید.

* **کوددهی:** نهال های زغال اخته به کوددهی منظم نیاز دارند. در سال اول کاشت، نهال را هر ماه با کود NPK طبق دستور سازنده کود کوددهی کنید. از سال دوم به بعد، نهال را هر سه ماه یک بار کوددهی کنید.

* **هرس:** هرس درخت زغال اخته برای بهبود عملکرد و سلامت درخت ضروری است. هرس را در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام دهید.

* **کنترل آفات و بیماری ها:** زغال اخته مستعد ابتلا به برخی آفات و بیماری ها است. برای کنترل آفات و بیماری ها، درخت را به طور منظم از نظر علائم آفات و بیماری ها بررسی کنید. در صورت مشاهده علائم آفات یا بیماری ها، اقدامات لازم را برای کنترل آنها انجام دهید.

 

با رعایت شرایط مناسب کاشت و مراقبت از نهال زغال اخته، می توانید درختی سالم و پربار داشته باشید.

**شرایط مناسب کاشت زغال اخته در مناطق گرم ایران:**

 

زغال اخته در مناطق گرم ایران به خوبی رشد نمی کند، زیرا این مناطق زمستان های سرد کافی برای رشد این درخت ندارند. با این حال، با رعایت برخی نکات می توان شرایط مناسب برای کاشت زغال اخته در مناطق گرم ایران فراهم کرد.

 

**نکات کاشت زغال اخته در مناطق گرم ایران:**

 

* **انتخاب رقم مناسب:** انتخاب رقم مناسب زغال اخته که به سرما مقاوم باشد، ضروری است. برخی از ارقام زغال اخته که به سرما مقاوم هستند عبارتند از:

* **Russet:** این رقم به سرمای تا -20 درجه سانتیگراد مقاوم است.

* **Bluecrop:** این رقم به سرمای تا -15 درجه سانتیگراد مقاوم است.

* **Darrow:** این رقم به سرمای تا -10 درجه سانتیگراد مقاوم است.

* **استفاده از مالچ:** استفاده از مالچ در اطراف درخت زغال اخته به حفظ رطوبت خاک و کاهش دمای خاک کمک می کند.

* **پوشاندن درخت در زمستان:** در صورت وجود زمستان های سرد، درخت زغال اخته را در زمستان با یک پوشش مناسب بپوشانید.

 

**شرایط مناسب کاشت زغال اخته در مناطق سرد ایران:**

 

زغال اخته در مناطق سرد ایران به خوبی رشد می کند، زیرا این مناطق زمستان های سرد کافی برای رشد این درخت دارند. با رعایت برخی نکات می توان شرایط مناسب برای کاشت زغال اخته در مناطق سرد ایران فراهم کرد.

 

**نکات کاشت زغال اخته در مناطق سرد ایران:**

 

* **انتخاب محل مناسب:** محل کاشت زغال اخته باید دارای نور کامل خورشید باشد.

* **تهیه خاک مناسب:** خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد و pH آن بین 5 تا 6 باشد.

* **آبیاری منظم:** درخت زغال اخته به آبیاری منظم نیاز دارد، به خصوص در سال اول کاشت.

* **کوددهی منظم:** درخت زغال اخته به کوددهی منظم نیاز دارد. در سال اول کاشت، درخت را هر ماه با کود NPK طبق دستور سازنده کود کوددهی کنید. از سال دوم به بعد، درخت را هر سه ماه یک بار کوددهی کنید.

* **هرس منظم:** هرس درخت زغال اخته برای بهبود عملکرد و سلامت درخت ضروری است. هرس را در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام دهید.

 

با رعایت شرایط مناسب کاشت و مراقبت از نهال زغال اخته، می توان درختی سالم و پربار در مناطق گرم و سرد ایران داشت.

 

توضیحات تکمیلی

ارقام

زغال اخته پایه رویشی, وارداتی, خوشه ای, زغال اخته