نهال گلابی درگزی

تومان45,000تومان100,000

گلابی درگزی یک رقم تجاری است. زمان رسیدن گلابی درگزی اوایل پاییز است. این رقم به سرمای بهاره بسیار مقاوم است. مناطق گرمسیری برای پرورش این رقم گلابی مناسب ترند. این رقم زودرس در اوایل بهار آسیب ببیند. از ویژگی های بارز این رقم مقاومت عالی آن در برابر آفات است. این نوع نهال گلابی بیشتر در منطقه شمال خراسان کشت می شود. این نوع گلابی رشد قائم دارد. میوه گلابی درگزی در مقایسه با گونه های دیگر کمی گرد می شود. این رقم نهال گلابی در رده واریته های زود شکوفا قرار دارد و بومی مناطقی است که یخبندان بهاری در آنها وجود ندارد. این اتفاق در ایران هم افتاد. این تعداد بیشتر از سایر انواع گلابی است و طعم آن بسیار خوب است ، عمر اقتصادی این نهال گلابی حدود 30 سال است.

صاف

توضیحات تکمیلی

قیمت محصولات

بیشتر از بیست نهال, پنج تا بیست نهال, یک تا پنج نهال